درباره وبلاگ
محمد مهدی مسلمی فر[0]

ویرایش

 


برچسب ها : کتاب  , خلق  , سالنامه  , انتشارات  , سیره اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : کتاب  , خلق  , سالنامه  , انتشارات  , سیره اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : کتاب  , خلق  , سالنامه  , انتشارات  , سیره اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : قرارگاه  , شهادت  , منتظران  , کتاب  , تربیتی  , خلق  , کمال  , اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : قرارگاه  , شهادت  , منتظران  , کتاب  , تربیتی  , خلق  , اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : قرارگاه  , شهادت  , منتظران  , کتاب  , تربیتی  , خلق  , اخلاقی  ,
      

 


برچسب ها : کتاب  , تربیتی  , خلق  , قرارگاه مننتظران شهادت  , کمال  , سالنامه  , اخلاقی  ,
      

      

برگزاری محفل انس با قرآن
همراه با ویژه برنامه مولودی خوانی واعطای کتاب از طرف کتابخانه ی قرارگاه منتظران شهادت به همه افراد شرکت کننده به مناسبت آغاز امامت امام زمان(عج).
      

سه شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا
ساعت 6:30 الی 7:30
ویژه خواهران
معاونت شهیده افضل

 

      
<      1   2   3   4   5   >>   >